Reklamačný poriadok

 Záručné lehoty a reklamačný poriadok


1.a. Záručná doba na produkt, dodávaný dodávateľom sa riadi príslušnými ustanoveniami Ob.Z. Z
1.b. V súlade s § 427 a § 428 ObZ je odberateľ povinný reklamovať zjavnú vadu produktu bezodkladne po jeho prevzatí, najneskôr do 7 dní odo dňa prevzatia produktu. Na neskoršie uplatnenú reklamáciu sa nebude prihliadať.
1.c. Dodávateľom poskytovaná záruka na produkt v plnom rozsahu zaniká, pokiaľ bol produkt použitý na ďalšie spracovanie, alebo bol akýmkoľvek spôsobom upravený, alebo pozmenený.
1.d. Pri uplatnení reklamácie je odberateľ povinný doručiť dodávateľovi reklamovaný produkt na vlastné náklady do skladu dodávateľa čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení s kópiou dodacieho listu alebo faktúry a s presným popisom vady reklamačnému pracovníkovi dodávateľa.
1.e. Vady musia byť vytknuté písomne, reklamačnému pracovníkovi dodávateľa.
1.f. Návod na údržbu a ošetrovanie tovaru a potlače sú uvedené na príbalovom štítku ku každej odovzdanej zásielke, alebo produkte. Odberateľ berie na vedome, že nedodržaním akýchkoľvek parametrov alebo prekročením limitov (technologických, tepelných a pod.) uvedených v návode na štítku stráca nárok na reklamáciu. Na potlačenom textile sú záväzné informácie uvedené na pribalenom papierovom štítku spoločnosti . Znaky na vignete samotného tovaru/textilu platia iba na nepotlačený tovar, nie na už potlačený a označený tovar. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za vady zapríčinené mechanicky, nekvalifikovanou obsluhou, praním, žehlením, použitím nevyhovujúceho spotrebného materiálu, pracích prípravkov, alebo pri inom porušení záručných podmienok, zistených pracovníkom dodávateľa. Reklamácie posudzujeme v súlade s pokynmi výrobcu tovaru. Pri reklamácii je nutné predložiť doklad o zaplatení. Poštovné a iné poplatky dodávateľ nevracia. Za relevantný dôvod vrátenia tovaru nepovažujeme opotrebovanie tovaru nosením a praním, ktorým sa prirodzene mení vzhľad výrobku.

1.g. Dĺžka záručnej doby pre fyzické a právnické  osoby – podnikateľov je 12 mesiacov.


Informácie a ošetrenie potlače


2.a. Predávajúci nezodpovedá za výber potlače na tovare objednanom kupujúcim. Pri návrhoch, ktoré dostávame od zákazníkov neoverujeme ichpôvod a autorské práva. Ak sa preukáže podozrenie zo zneužitia autorských práv alebo urážlivý, nevhodný a zakázaný motív, takéto návrhy nebudú spracované a objednávka nebude vybavená. V takomto prípade informujeme kupujúceho a vráti sa mu cena za tovar ak už bola zaplatená.

2.b. Zobrazenie odtieňa farieb tričiek sa od skutočnosti z technických príčin môže odlišovať.

2.c. Rozmery textilu na našej stránke uvádzame s 5% toleranciou Bavlna použitá má vlastnosť po praní sa zrážať.

2.d. Veľkosť – rozmery  potlače objednáva zákazník.

V  prípade , že máte záujem po dohode môžu byť zákazníkovi zaslané skutočné vzorky textilu a potlače.

2.e. Potlač sa realizuje technológiami flex, sieťotlač a výšivka.


2.f. Ošetrovanie:

- prať pri maximálnej teplote 30° C prevrátené na rubovú /nepotlačenú/ stranu

- nesušiť v sušičke

- nečistiť chemicky

- nebieliť

- žehliť pri nízkej teplote (nežehliť samotnú potlač)

- pri praní nepoužívať aviváž

- neprať s tekutými pracími prostriedkami ! (obzvlášť tekuté prostriedky s intenzívnym účinkom môžu poškodiť farbu potlače)Všetky tričká sa lisujú pri vysokej teplote. Na textile môžu byť minimálne badateľné stopy po lisovaní. Po prvom vypratí sa všetky stopy definitívne stratia

img